Over Project F.I.E.T.S.

In samenwerking met Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Provincie Limburg en Veilig Verkeer Nederland heeft Continium discovery center voor Limburgse basisscholen het Project Fun, Information, Education, Technology & Safety, kortweg F.I.E.T.S., ontwikkeld.

Leerlingen gaan in dit project aan de slag met de techniek van de fiets in relatie tot veilige verkeersdeelname. De hoofdmoot van het project bestaat uit een projectdag, waar alle groepen van de school aan deelnemen. Na een gezamenlijke opening met de Fietsshow, een korte voorstelling vol experimenten, gaat iedere groep op het eigen niveau aan de slag.

Door samen te bouwen, puzzelen, zingen, experimenteren en quizzen wordt de kennis over de techniek van de fiets en veilig fietsen bijna ongemerkt vergroot. De afsluiting van de dag is een knallende kettingreactie.

Meer informatie over Project F.I.E.T.S.: Over Project F.I.E.T.S.
Meer informatie over deelname aan Project F.I.E.T.S.: Deelname project

Maak van de 0 een punt! Doe mee met Project F.I.E.T.S.

 • Inhoud van het project

Project F.I.E.T.S. bestaat uit drie onderdelen:

 1. Klassikale inleiding;
 2. Schoolbrede projectdag met fietsshow, workshops en kettingreactie;
 3. Evaluatieles in quizvorm.
 • 1 Klassikale inleiding

Voorafgaand aan de projectdag ontvangen docenten een projecthandleiding. Deze documentatie stelt iedere leerkracht in staat een klassikale inleiding te verzorgen, die de leerlingen voorbereidt op de projectdag en hen sensibiliseert voor het thema. U ontvangt de documentatie uiterlijk een week voordat de projectdag op uw school plaats vindt.

 • 2 Schoolbrede projectdag

Project Fiets270613 03 Tijdens deze dag gaan alle groepen aan de slag met een op maat gemaakt programma. De dag start met de fietsshow, een interactieve voorstelling met een reeks experimenten, waarbij de thema’s die in de loop van de dag verder aan bod komen al kort worden aangestipt. Een explainer van het Continium verzorgt de show en nodigt leerlingen uit te assisteren bij de experimenten. De fietsshow wordt tweemaal opgevoerd; één keer voor de groepen 1-4 en één keer voor de groepen 5-8.

Vervolgens gaat iedere groep terug naar de eigen klas en krijgt daarbij een rolcontainer mee. In deze container zitten alle benodigdheden voor een aantal activiteiten, waarmee de leerlingen in groepjes aan de slag gaan. De activiteiten draaien om de volgende thema’s:

 • Alles in balans!: Frame en onderdelen;
 • Zien en gezien worden!: Verlichting en reflectie;
 • Hoor je mij?: Bel en verkeerssignalen;
 • Trappen maar!: Ketting en tandwiel;
 • Pas op remmen!: Banden, wiel en remmen.

Voorbeelden van activiteiten voor de onderbouw zijn: de stoelendans met een verkeerslicht, bouw je eigen fiets met de bouwplaat, zing mee met het fietslied en speel het reflectoren-kringspel.

De groepen in de bovenbouw gaan onder andere aan de slag met: de virtuele luisterfietstocht, experimenteren met verlichting, reflectoren en de fietsketting en de fietsquiz.

gelspel_1 De samenstelling aan activiteiten is aangepast voor respectievelijk groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Voor alle activiteiten is voldoende materiaal aanwezig om met de hele klas tegelijkertijd aan de slag te gaan. In de lerarenhandleiding staat voor iedere activiteit duidelijk omschreven hoe deze voorbereid en uitgevoerd dient te worden.

Ter afsluiting van de projectdag presenteert de explainer van het Continium een F.I.E.T.S.-kettingreactie. Alle technieken, waar de leerlingen gedurende de dag kennis mee gemaakt hebben, komen in de kettingreactie voorbij. De kettingreactie is een leuke en spectaculaire manier om de dag te resumeren en nog eens duidelijk te maken dat iedere actie in het verkeer een reactie teweeg brengt, die grote gevolgen kan hebben.

3 Evaluatieles in quizvorm

Ter verwerking van de projectdag wordt materiaal ter beschikking gesteld. Hiermee kan iedere leerkracht, circa een week na de projectdag, in de eigen groep testen wat ze tijdens de projectdag geleerd hebben.

 

 

 


Project F.I.E.T.S. is ontwikkeld in samenwerking met Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Provincie Limburg en Veilig Verkeer Nederland: