Project F.I.E.T.S. mailing

Tip 1: Welk geleverd materiaal geleidt?
Tip 2: Op welke manier kun je met de geleverde materialen een gesloten stroomkring maken?
Tip 3: Zowel de batterij als het ledlampje hebben een plus en een min pool
Tip 4: Kijk goed naar de tekening

Lukt het nog niet? Spiek hier: